Pacifistisch Socialistische Partij

http://reddit.com/r/RMTK

Transport

Auto’s

De PSP wil in lijn met haar plannen voor prijspolitiek dat ook het gebruik van de auto zwaarder wordt belast, dit o.a. met het verhogen van de brandstof accijns. De belastingen op auto’s moeten dekkend worden voor de maatschappelijke schade die zij aanrichten.

De afgelopen tijd is de snelheid op veel snelwegen verhoogd naar 130km/u, een milieu- en veiligheidsonvriendelijke maatregel waarvan de tijdwinst nihil is, daarom moet dit onmiddellijk teruggedraaid worden. Daarnaast moet de maximumsnelheid op snelwegen nabij steden weer teruggedraaid worden naar 120km/u of 100 km/u. Zo kunnen we voorkomen dat Nederland in de toekomst weer luchtkwaliteitsnormen in de steden schendt.
Binnen de steden moet 30km/u de standaard worden, met 50km/u voor doorstroomroutes.

De aftrekbaarheid van de reiskostenvergoeding voor auto’s moet ook geschrapt worden, hiermee wordt het woon-werkverkeer van Nederland schoner en komt er veel geld vrij dat gebruikt kan worden voor groene infrastructuurprojecten. Ook moet er een einde komen aan de accessoireregeling bij de BPM en moet er een belasting komen op lawaaibanden.

Spoor

Het spoornetwerk moet volledig in handen komen van de Nederlandse Spoorwegen om een consistente service te kunnen garanderen. Om er voor te zorgen dat de Nederlandse Spoorwegen goed kunnen blijven functioneren moet er intensiever toezicht vanuit het Ministerie van I&M zijn op zowel de NS als ProRail. Daarnaast moeten er meer fondsen beschikbaar komen om de spoorinfrastructuur uit te breiden en te onderhouden.

Om ons spoornetwerk toekomstbestendig te houden moet er onmiddellijk geïnvesteerd worden in ERTMS en snellere corridors. Zo kan het treinverkeer met een hogere frequentie en snelheid vooruit.

Om voor betere aansluiting door het land te zorgen moet er ook begonnen worden met de aanleg van HSL-Oost en HSL-Noord. Dit om beide regio’s een economische boost te geven en aantrekkelijker te maken voor bedrijven.

Stads- en streekvervoer

Ook het openbaar vervoer binnen steden en in de streken moet beter. Er moet meer geld beschikbaar komen voor de uitbreiding van busnetwerken, wagenparken en de aanleg van nieuwe regionale projecten zoals trolley’s, trams en light-rail.

Om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen moet er ook s’nachts gereden worden en betere aansluiting op andere vervoersmiddelen worden gezocht. Zo wil de PSP investeren in een enorme uitbreiding van de fietsinfrastructuur en stations.

De PSP zet ook in op elektrische bussen om bussen met een verbrandingsmotor te vervangen. In 2021 moet volgens de PSP er een verbod zijn op bussen met verbrandingsmotoren. Dit betekent dat naast stadsbussen, tourbussen en minibusjes geen verbrandingsmotor mogen hebben. Dit maakt de vervoers- en de toerismesector milieuvriendelijker en is goed voor innovatie.

Standaardisering

Om synergie tussen het openbaarvervoerbedrijf te bevorderen moet er worden gestandaardiseerd. De PSP wil dat er weer een standaard bus komt die in samenwerking met Nederlandse openbaarvervoerbedrijven en autobusindustrie wordt gebouwd.
Dit zorgt voor goedkopere en betere bussen voor het openbaar vervoer en versterkt de Nederlandse autobusindustrie.

Ook voor het spoor moeten er gestandaardiseerde treinen komen. De PSP wil de Nederlandse rollend materieelindustrie heropbouwen om zo ons eigen land te voorzien van geschikte treinen, trams en ander rollend materieel.

De gehele openbaarvervoersector moet in de handen van de arbeiders komen en dus ook arbeiderscoöperaties worden.

Goederenvervoer

Het goederenvervoer is de grootste vervuiler van Nederland. Vrachtwagens maken onze wegen kapot en bestelbusjes verstoppen onze steden. Hierom is de PSP voor veel extra maatregelen om het goederenvervoer te laten betalen voor de milieuschade die ze veroorzaken.
Ten eerste moet er een kilometerheffing voor vrachtwagens en bestelbusjes komen (met verlaagd tarief voor elektrische vrachtwagens en bestelbusjes) . Dit levert erg veel geld op en schaadt de transportsector niet uitzonderlijk.

Daarnaast wil de PSP het grijs kenteken schrappen.Het is onredelijk om belastingvoordelen te geven aan voertuigen die even vervuilend of zelfs vervuilender zijn dan particuliere auto’s. Dit betekent een einde aan de MRB-voordelen en de BPM voordelen voor bedrijfsauto’s, bestelwagens en taxi’s.

Boten

In de binnenvaartsector is de PSP voor verhoogde accijnzen op brandstoffen voor binnenvaartschepen. Binnenvaartschepen zijn de zeer vervuilend, dus moeten er maatregelen genomen worden om de negatieve externe effecten van de binnenvaart te internaliseren.

Ook wil de PSP de verontreinigingsheffing sterk verhogen. Er zijn nog te veel woonboten die hun afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen. Dit is een aanval op het milieu en een schande dat dit nog kan gebeuren. De opbrengsten van deze verhoging van de verontreinigingsheffing wordt gebruikt door de waterschappen om lokale watertjes beter te kunnen onderhouden.

Voor pleziervaartuigen is het volgens de PSP tijd voor een slurptaks. Deze gaat hetzelfde werken als de BPM bij auto’s. Hiermee wordt de aankoop van vervuilende pleziervaartuigen ontmoedigd en kan de markt vrijgemaakt worden voor fluisterboten.

BROMMER

Er moet volgens de PSP op korte termijn een verbod op scooters met een verbrandingsmotor komen. Scooters zijn ongelooflijk vervuilend en maken het Nederlandse straatbeeld gevaarlijker. Een verbod op de aankoop van scooters met verbrandingsmotoren lost deze problemen grotendeels op.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2019 Pacifistisch Socialistische Partij

Thema door Anders Norén