Pacifistisch Socialistische Partij

http://reddit.com/r/RMTK

Sociale zaken & Economie

Arbeiderscoöperaties

Er moet een nieuwe rechtsvorm komen die het vormen van een arbeiderscoöperatie mogelijk maakt. In zo’n coöperatie zijn alle werknemers evenredig eigenaar van het bedrijf en zullen de lonen gelijk zijn voor alle werknemers. Alle bedrijven die onder controle van de overheid komen zullen verplicht deze rechtsvorm aan moeten nemen.

Een duurzaam en sociaal belastingstelsel

De PSP wil dat er een hogere belasting komt op kapitaal en vervuiling om hiermee de lasten op arbeid te verlagen. Momenteel heeft Nederland één van de hoogste belastingen op arbeid terwijl wij één van de laagste belastingen op kapitaal hebben, dit is niet productief en oneerlijk tegenover arbeiders. Om de belasting op arbeid verder te drukken zal er eindelijk een eerlijke prijs moeten worden betaald voor vervuiling.

Prijspolitiek

De PSP wil dat er belasting wordt geheven aan de hand van de maatschappelijke kosten. Veel producten zoals chemicaliën, brandstoffen, metalen enz. zorgen voor hoge externe kosten voor de maatschappij, deze producten moeten belast worden om hiervoor te compenseren. Zo worden de lasten eerlijk verhaald op de gebruikers in plaats van de maatschappij.

Daarnaast wil de PSP dat er aandacht komt voor de human price. Onder andere kleding, koffie en elektronica worden vanuit het buitenland geïmporteerd, waarbij men ziet dat om de kosten laag te houden de mensenrechten daar worden aangedaan. De PSP wil strenge importregels die een menselijke maat stellen aan geïmporteerde producten.

Bodemschatten

De exploitatie van onze bodemschatten moet volledig onder de controle komen van de overheid. De winsten hiervan moeten volledig ten goede komen van de gemeenschap. Bedrijven die bodemschatten exploiteren onder de controle van de regering moeten een arbeiderscoöperatie zijn.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2019 Pacifistisch Socialistische Partij

Thema door Anders Norén