Pacifistisch Socialistische Partij

http://reddit.com/r/RMTK

Groen, energie en leefomgeving.

Groene Energie

De PSP is klaar met partijen die blijven toekijken terwijl we rustig door gaan met het verstikken van onze planeet. De enorme last die wij samen op moeder natuur leggen moet onmiddellijk afnemen. Dit doen wij door alle kolencentrales per direct te sluiten. Daarnaast moeten er miljarden geïnvesteerd worden in de aanleg van groene energie.

Om volledig op groene energie te kunnen bouwen moet er ook hevig geïnvesteerd worden in nieuwe technieken voor energieopslag. Tot er geavanceerdere techniek beschikbaar zijn moet Nederland inzetten op de aanleg van pompcentrales.

Emissierechten

Nederland is van oudsher een gidsland op het gebied van progressieve zaken als tolerantie en innovatie. Ook nu is het aan ons kikkerlandje om weer het voortouw te nemen. De PSP is van plan om op grote schaal emissierechten op te kopen, om er vervolgens niets mee te doen. Zo wordt niet alleen Nederland, maar ook de rest van de wereld een stukje groener.

Kernenergie

Aan de nadelige gevolgen van kernenergie is op het moment niet te ontkomen, daarnaast zien we dat het over de grens zelfs compleet verkeerd gaat met de kerncentrales van België.
Een kerncentrale verplaatst de bron van vervuiling alleen maar.
Daarom is het tijd om te stoppen met het constant bij bouwen van onrendabele kernenergie als een alternatief voor vervuilende grijze energie.

Internationaal

Op internationaal niveau moet Nederland de zelfde eisen stellen. Vooral binnen de Europese Unie moet er keihard gepleit worden om onze partners te verplichten hetzelfde te doen. Om deze boodschap kracht aan te dragen zal Nederland eerst zelf moeten laten zien dat zij niet langer een van de slechtste milieuscores van Europa heeft.

Stedelijke ontwikkeling

Er moet een nieuwe Nota Ruimtelijke Ordening komen die de bestaande problemen met de Vinex ordening oplost en meer ruimte maakt voor parken, klein bedrijf en openbare gebouwen om de levendigheid te bevorderen. Ook moet deze Ordening het aanleggen van zonnepanelen op nieuwbouwhuizen verplichten.

Hiernaast moet er meer aandacht komen voor de verbetering van de oude wijken. In deze wijken schiet er vaak veel tekort zoals openbare gebouwen en groen in de wijk. Gemeentes moeten meer budget krijgen om deze wijken leefbaarder te maken voor iedereen. Hiervoor wil de PSP een vergroeningsfonds opzetten.

Bio-industrie

De bio-industrie moet aangepakt worden door middel van prijspolitiek.. Een biologisch ei moet goedkoper worden dan een ei uit een legbatterij door een heffing op de maatschappelijke kosten van deze producten te heffen. Hetzelfde moet toegepast worden op vlees en andere bio-industrie producten waar biologische alternatieven beschikbaar zijn.

Natuur

De versnippering van Nederlandse natuurgebieden is onder de afgelopen regeringen alleen maar toegenomen, het is tijd hier een tijd aan te maken. Door middel van ecoducten en tunnels kunnen deze gebieden met elkaar verbonden worden. Daarnaast moet het verboden worden om natuurgebieden te splitsen voor het aanleggen van autowegen.

Verder Bericht

© 2019 Pacifistisch Socialistische Partij

Thema door Anders Norén