Pacifistisch Socialistische Partij

http://reddit.com/r/RMTK

Cultuur & Samenleving

Individuele vrijheid

Voor de PSP is de vrijheid van het individu een van de belangrijkste waardes. Deze willen wij dan ook beschermen en uitbreiden.

De PSP komt bijvoorbeeld op voor religieuze vrijheden en vind de doorgeslagen aanval op deze vrijheid verwerpelijk.
Ook wil de PSP dat iedereen moet kunnen trouwen met wie hij of zij dit wil. Of dit nu monogaam, polygaam, homoseksueel of heteroseksueel is.
Daarnaast mag de overheid mensen niet verplicht te participeren of dwingen mee te doen aan bepaalde programma’s. Dit betekent o.a. dat de diesplicht moet worden afgeschaft.

LGBT

De registratie van sekse binnen het paspoort is overbodig en moet afgeschaft worden.

Op Europees niveau moet Nederland zich inzetten om de vrijheid en rechten van LGBT’ers te garanderen. Daarnaast moet Nederland meer doen om LGBT’ers die in het buitenland in gevaar zijn een veilig thuis te bieden.

Weigerambtenaren mogen niet in dienst zijn van de overheid, zij representeren de Staat en zouden zich moeten houden aan de normen en waarden die mij met elkaar hebben vastgesteld.

Cultuur, Sport en Muziek

De jonge generatie moet meer kans krijgen om in aanraking te komen met muziek, kunst en sport. Dit kun je niet forceren met huidige vakken zoals CKV of tekenen.

Ten eerste moet er op de basisschool al aandacht worden besteed aan muzieklessen waar kinderen kennis kunnen maken met verschillende instrumenten. Daarnaast moet gym en lichamelijke opvoeding worden omgevormd om meer te doen aan het uitproberen en ontdekken van verschillende sporten, in plaats van leerlingen beoordelen op hun prestaties in een paar populaire sporten. Ook moet het vak CKV worden verbeterd om beter aan te sluiten bij de interesses van middelbare school leerlingen om ze echt te interesseren in kunst, in plaats van ze forceren naar een museum te gaan.

Sport

Sport moet op lokaal niveau goed ondersteund worden, hieronder vallen naast de sportclubs en verenigingen steunen ook initiatieven zoals de blauwe kaart om voetbalgeweld tegen te gaan bevorderen.
Iedereen heeft recht op sport en de kosten hiervan moeten nooit een drempel vormen om mee te doen, hierin moet de gemeente ondersteunen.

Op nationaal niveau is het tijd voor actie, de constante inzet van de mobiele eenheid bij voetbalwedstrijden kan niet doorgaan, als er niks gebeurt zullen clubs zelf moeten gaan opdraaien voor deze kosten.

Auteursrecht

De huidige vorm van auteursrecht is een rem op de creativiteit van het individu, deze moet op Europees niveau worden ingekort naar een veel reële tijdsduur. Daarnaast moet de regelgeving over fair-use afgezwakt worden zodat de werken kunnen worden gebeurt om nieuw onafhankelijk materiaal of parodieën te kunnen maken zonder dat het originele product wordt ontnomen van zijn waarde.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2019 Pacifistisch Socialistische Partij

Thema door Anders Norén